Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met het plaatsen van cookies.
Wil je meer weten over deze cookies en hoe je de instellingen kan aanpassen - klik dan door naar ons cookiebeleid

Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy


   

  Copyright
  

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software e.d.) is er altijd voorafgaande toestemming nodig. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met info@therapiemetdieren.be

Het BIAAT behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Indien u de intellectuele rechten of andere rechten van het BIAAT of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe het BIAAT of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd  worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het BIAAT bezorgt, met inbegrip van de gegeven of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet vertrouwelijk worden beschouwd. Het BIAAT wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het BIAAT mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persooonsgegevens. U stemt ermee in het BIAAT de ideeŽn, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiŽren van nieuwe diensten.

Geschillen
Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het het Belgisch recht. Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Tongeren, BelgiŽ en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen. 

Heb je interesse om onze teksten te gebruiken?
Wil je meer weten over "Interventies met Assistentie van dieren"?
Contacteer ons dan vrijblijvend via info@therapiemetdieren.be
en we gaan kijken hoe we je kunnen helpen
 


Over BIAAT
Opleidingen
Virtueel kenniscentrum
Dienstverlening
Methodicotheek
Onderzoekscentrum
Partners
Practici

1_logoBIAATdef_final.jpg Belgisch Instituut Animal Assisted Therapy - Schoolstraat 11 - 9960 Assenede
Disclaimer - Cookies - Copyright

Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikservaring en helpen deze website beter te maken.
Door de site te blijven gebruiken gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer info - klik hier