STICHTING BIAAT


Welkom op de site van het “Belgisch Instituut voor Animal Assisted Therapy” ook wel kortweg “Stichting BIAAT” genoemd

In het begin.....

In 2000, was het onderwerp “Animal Assisted Interventions (AAI)” of “Interventies met Assistentie van Dieren (IAD)” nog geen bekend begrip. Het docententeam van Stichting BIAAT was dan ook één van de eerste die in Vlaanderen gestart is met het geven van lezingen over dit onderwerp. Over de periode van enkele jaren groeide deze lezingenreeks uit tot een volwaardig postgraduaat dat in de eerste jaren (2006-2010) samen met HoGent georganiseerd werd (=Postgraduaat Dierenbegeleider). Sinds 2023 bestaat het Belgisch Instituut voor Animal-assisted Therapy in de structuur van een Stichting. 

Ons docententeam

De mensen achter het opleidingscentrum zijn academici en practici die gediplomeerd (BSc./MSc.) zijn in het domein waarin ze les geven. Bovendien hebben ze een specialisatie opleiding gevolgd over "Interventies met assistentie van dieren" en werken ze reeds enkele jaren met assistentie van dieren hetzij als therapeut/dierenbegeleider/(ortho)pedagoog hetzij als wetenschappelijk medewerker, professor of onderzoeker. Naast dit vaste docententeam zijn er verschillende gastdocenten --vaak alumni van het BIAAT--, verbonden aan het opleidingsprogramma.  

Missie 


Het BIAAT wil wetenschappelijke en klinisch verworven kennis en expertise over"Interventies met Assistentie van Dieren" (IAD) & informatie over dierenwelzijn binnen IAD toegankelijk maken via verschillende kanalen zoals het onderhouden van een website, informatiesessies, publicaties, wetenschappelijk onderzoek, citizen science, creatie van een virtueel kenniscentrum, presenteren op congressen, studiedagen, advies en dergelijke meer.

Prioritair zijn voor ons dat tijdens IAD er een meerwaarde is voor cliënt én dier. Het spreekt voor zich dat een dier maar een meerwaarde kan zijn voor een sessie indien het dier zich zelf goed voelt. Indien men hieraan voorbij gaat, geen oog heeft voor de noden van het dier, enkel en alleen wil rekening houden met het menselijke buikgevoel, dan kan men uiteraard niets positiefs bereiken, maar enkel roofbouw plegen waar zowel de cliënt als het dier de rekening van zullen betalen. Daarom pleiten we ook van ganser harte voor een goede opleiding van alle coördinatoren in de IAD-sector!

(Foto, copyright G. Lievens)