Webinars

Webinar 1


Titel: "Interventies met assistentie van dieren: veiligheid en hygiëne"


Samenvatting: deze webinar werd voor het eerst gepresenteerd door dhr. K. Lampaert op een studiedag (2 februari 2017) georganiseerd door de Erasmus Hogeschool (Brussel, departement Verpleegkunde) en gaat over de positie van de verpleegkundige binnen IADs en enkele richtlijnen waarop zij zich kunnen baseren. Topics die in deze webinar aan bod komen:

 • Positie van de verpleegkunde binnen interventies met assistentie van dieren
 • Enkele richtlijnen omtrent hygiëne en veiligheid
 • Bespreking van enkele gevalstudies


Duur: 30 minuten

Prijs: 18 euro

Webinar 2


Titel: "Ergotherapie met assistentie van kippen in de SIM"


Samenvatting:deze webinar werd voor het eerst gepresenteerd door Mevr. K. Drooghmans tijdens een lezing bij het BIAAT (november 2013) en gaat over het inzetten van kippen binnen "Ergotherapie met Assistentie van Dieren" (ErgoTAD). Topics die in deze webinar aan bod komen:

 • Positie van Ergotherapie binnen het werkveld van "Therapie met Assistentie van Dieren"
 • Ergotherapie binnen de Strafinrichting Merksplas (SIM)
 • Uitleg over het ErgoTAD project "The Chicken Farm"
 • Bespreking van enkele methodieken die toegepast worden in "The Chicken Farm"
 • Enkele inspiratiebronnen


Duur: 36 minuten

Prijs: 36 euro

Webinar 3


Titel: "Omgevingsverrijking bij boerderijdieren. Theorie en Praktijk"


Samenvatting: deze webinar werd de voorbije 15 jaren gepresenteerd door L. Meers en S. Normando tijdens diverse lezingen onder andere aan hogescholen en universiteiten in het binnen- en buitenland. De lezing werd het laatst op 8 februari 2018 gepresenteerd door M. Mercier en K. De Smet tijdens de netwerkdag van "Boer op Toer". Deze webinar gaat over het opzetten van omgevingsverrijking tijdens interventies met assistentie van dieren. Topics die in deze webinar aan bod komen:

 • Ontstaan en terminologie
 • Diverse vormen van omgevingsverrijking
 • Stappenplan voor het ontwerpen van omgevingsverrijking
 • Overzicht van diverse type van omgevingsverrijking
 • Enkele inspiratiebronnen


Duur: 90 minuten

Prijs: 54 euro

Webinar 4


Titel: "Literatuurstudie omtrent het houden van een hond bij 65-plussers"


Samenvatting: deze webinar richt zich vooral tot ergotherapeuten die interesse hebben om te werken met thuiswonende 65–plussers met een eigen huishond. Katrien gaat doorheen de literatuur op zoek naar de postie van een hond in een gezin van zelfstandig wonende 65–plussers. Topics die in deze webinar aan bod komen:

 • Wat is in de wetenschappelijke literatuur beschreven omtrent honden bij zelfstandig levende 65–plussers
 • Mogelijke voordelen van het houden van een hond
 • Mogelijke nadelen van het houden van een hond
 • Bespreking van de verzamelde literatuur
 • Enkele inspiratiebronnen omtrent het inzetten van een huishond tijdens Ergotherapeutische sessies aan huis


Duur: 30 minuten

Prijs: 18 euro

Webinar 5


Titel: "Ergotherapie met assistentie van dieren - een blik achter de schermen van 3 praktijkprojecten


Samenvattingergotherapeuten kunnen naast hun ergotherapeutische methodieken ervoor kiezen om voor bepaalde therapiedoelen dieren in te zetten ter ondersteuning van hun traditionele methodieken. Hoe men concreet dieren kan inzetten binnen het werkveld van de ergotherapie is voor vele therapeuten vaag. Dit ligt enerzijds aan het feit dat er verschillende werkvormen bestaan en anderzijds aan het feit dat maar weinig ergotherapeuten in Vlaanderen op dit moment ook effectief met "animal-assisted occupational therapy of ergotherapie met assistentie van dieren" werken. Vaak blijft "animal-assisted therapy" op dit moment dan ook beperkt tot bezoekjes van een dier aan een setting en het knuffelen/borstelen van dit dier. Uiteraard gaat het hier niet om ergotherapie met dieren, zoals velen spontaan zullen aanvoelen, omdat er geen therapiedoelen worden nagestreefd tijdens de sessies. De lezing geeft meer uitleg over wat ergotherapie met assistentie van dieren kan inhouden en analyseert concrete case-studies uit de dagelijkse praktijk.


Duur: 50 minuten

Prijs: 25 euro

Webinar 6


Titel: "Covid-19 veiigheidsprotocollen voor interventies met asistentie van dieren "


SamenvattingDe inhoud van deze lezing is gebaseerd op een wetenschappelijke publicatie die in augustus 2020 geschreven werd over Covid-19 protocollen voor IADs
Deze lezing bestaat uit 3 delen:

 • in het eerste deel gaan we het hebben over de relatie tussen mens en dier en hoe deze beïnvloed wordt door Covid-19
 • in het tweede deel gaan we kijken naar de veiligheidsprotocollen die reeds ontworpen werden voor "interventies met assistentie van dieren"
 • in het derde deel gaan we het kort hebben over een One health framework nuttig zou kunnen zijn in duurzame "interventies met assistentie van dieren"


Duur: 50 minuten

Prijs: 25 euro

Webinar 7


Titel: "Hoe bereid je een hond voor op sessies PsychoTAD?"


Samenvatting: Topics die in deze webinar aan bod komen

 • Psychotherapie met honden
 • Voorbereiding van de hond
 • Context en locatie
 • Preferentietest
 • Inzetbaarheid van het sokkenspel
 • Inzetbaarheid van het hondenkasteel
 • toepasbaarheid in de praktijk


Duur: 70 minuten

Prijs: 36 euro

Webinar 8


Titel: "Literatuurstudie - Kunnen honden helpen om de psychosociale vaardigheden te vergroten bij kinderen tussen 2 en 18 jaar met ASS en geassocieerde klachten"


Samenvatting:  Deze webinar werd gepresenteerd door Mevr. L. Jorissen tijdens een lezing voor het postgraduaat "Psychotherapie met assistentie van honden" 

" Topics die in deze webinar aan bod komen

 • Literatuurstudie over Psychotherapie met assistentie van honden
 • Toepasbaarheid in de praktijk


Duur: 60 minuten

Prijs: 18 euro

Webinar 9


Titel: "Zoonosen en Interventies met assistentie van dieren"


Samenvatting: Deze webinar werd gepresenteerd door Dierenarts A. Claus tijdens een lezing voor het postgraduaat "Interventies met assistentie van honden - " Topics die in deze webinar aan bod komen:

 • Definitie van zoönose
 • Viraal
 • Bacterieel
 • Parasitair
 • Schimmel


Duur: 50 en 58 minuten

Prijs: 36 euro

Webinar 10


Titel: "Psychotherapie en activiteiten met assistentie van dieren - een blik achter de schermen van 2 praktijkprojecten "


Samenvatting: Deze webinar werd gepresenteerd door Psychologe M. Boeraeve en Sociotherapeut M. van Spijk tijdens een lezing voor de Reva Studyday 2022 - Topics die in deze webinar aan bod komen:

 • Psychotherapie met assistentie van een hond. Selectie en welke input kan je verwachten van een hond 
 • Forensische zorg met assistentie van dieren. De beestenbende, randvoorwaarden en casus
 • Inspiratiebronnen


Duur: 65 minuten

Prijs: 36 euro

Webinar 11


Titel: ""Therapie en activiteiten met assistentie van dieren - 2 praktijkprojecten"


Samenvatting: Topics die in deze webinar aan bod komen:

 • Therapie met assistentie van dieren
 • Activiteiten met assistentie van dieren
 • Leren met assistentie van dieren
 • 2 praktijkprojecten
 • Inspiratiebronnen 


Duur: 30 minuten

Prijs: 18 euro

Webinar 12


Titel: "Follow-up study of an animal-assisted intervention program in a forensic psychiatric health clinic (De Woenselse Poort, The Netherlands)"


Samenvatting:

This webinar was presented at the 3rd World Mental Health Conference WMHC 2022


Duur: 30 minuten

Prijs: 18 euro

Webinar 13


Titel: "De Beestenbende een project met assistentie van van landbouwdieren (De Woenselse Poort, Nederland)"


Samenvatting: Deze webinar werd gepresenteerd door M. Van Spijk tijdens een lezing voor de Masterclass "Interventies met assistentie van landbouwdieren".

Topics die in deze webinar aan bod komen:

 • Casus voorbeelden 
 • Intake 
 • Sociotherapeutisch werken met assistentie van landbouwdieren
 • Methodieken en technieken 


Duur: 45 minuten

Prijs: 36 euro

Nieuw 2023 - Webinar 14


Titel: "EHBO voor honden die werken in een IAD-project"


Samenvatting: Deze webinar wordt gepresenteerd door Anita Claus (Dierenarts) en Lieve Meers (Psychologe)

Topics die in deze webinar aan bod komen:

 • Veiligheid en preventie
 • EHBO technieken voor honden die assisteren in een IAD-project
 • Samenstellen van een EHBO koffer die eigenlijk zou voorhanden moeten zijn in elke setting waar men IADs met honden geeft 


Duur: 100 minuten

Prijs: 54 euro

Interesse? Wil je inschrijven voor een webinar?

Geef dan een seintje via het contactformulier.