Vanaf 26 April 2019
Webinar 6 – "Ergotherapie met assistentie van dieren - een blik achter de schermen van 3 praktijkprojecten

Auteurs van deze webinar: L. Meers psychologe  (BIAAT) - K. Drooghmans, ergotherapeute (Zjoeke+) – K. De Smet, ergotherapeute - M. Mercier, ergotherapeute  (ErgoEzel)

Samenvatting: ergotherapeuten kunnen naast hun ergotherapeutische methodieken ervoor kiezen om voor bepaalde therapiedoelen dieren in te zetten ter ondersteuning van hun traditionele methodieken.
Hoe men concreet dieren kan inzetten binnen het werkveld van de ergotherapie is voor vele therapeuten vaag.
Dit ligt enerzijds aan het feit dat er verschillende werkvormen bestaan en anderzijds aan het feit dat maar weinig ergotherapeuten in Vlaanderen op dit moment ook effectief met "animal-assisted occupational therapy of ergotherapie met assistentie van dieren" werken. Vaak blijft "animal-assisted therapy" op dit moment dan ook beperkt tot bezoekjes van een dier aan een setting en het knuffelen/borstelen van dit dier. Uiteraard gaat het hier niet om ergotherapie met dieren, zoals velen spontaan zullen aanvoelen, omdat er geen therapiedoelen worden nagestreefd tijdens de sessies. De lezing geeft meer uitleg over wat ergotherapie met assistentie van dieren kan inhouden en analyseert concrete case-studies uit de dagelijkse praktijk.

Niveau van de webinar
Wanneer komt deze webinar online?
"My AAI Webinar" webplatform wordt ondersteund door Concentration Technologies (Genk, België)