Vanaf 1 juni 2018
Webinar 7 – "De job van dierenbegeleider, een blik achter de schermen"

Auteur van deze webinar: G. Lievens dierenbegeleider  en docent aan het BIAAT

Samenvatting: In België en Nederland merken we dat de laatste 10 jaren er een sterke stijging is van het aantal klinieken, zorginstellingen en scholen die interventies met assistentie van dieren opzetten (Meers et al., 2006). Een follow-up onderzoek in Vlaanderen toonde aan dat ondanks de populariteit van deze programma's er tot op heden (1) maar weinig settings werken met gediplomeerde dierenbegeleiders en (2) dat het welzijn van dieren die in zorgprogramma's ingezet worden soms laag kan zijn. (3) De samenloop van bovenstaande factoren zorgt er voor dat er vele programma's jaarlijks starten, maar ook vroegtijdig moeten stoppen. Het inzetten van een dierenbegeleider binnen IAD projecten zou de duurzaamheid en kwaliteit kunnen doen toenemen, want een dier is maar een meerwaarde wanneer het zich goed voelt in de situatie waarin het wordt ingezet.

Niveau van de webinar
Wanneer komt deze webinar online?

"My AAI Webinar" webplatform wordt ondersteund door Concentration Technologies (Genk, België)